Belirsizliklerim var. Böyle dünya kadar. Dayanamıyorum.